Відбулось чергове засідання президії Національної академії правових наук України

05.07.2024

5 липня 2024 року відбулося чергове засідання президії Національної академії правових наук України, в роботі якого взяли участь керівництво та члени президії Академії, академіки-секретарі відділень, члени НАПрН України, директори наукових установ, керівники регіональних наукових центрів та структурних підрозділів апарату президії НАПрН України.

На засіданні було розглянуто низку важливих питань діяльності Національної академії правових наук України та її структурних підрозділів, зокрема:

1. Заслухано наукове повідомлення виконуючого обов’язки завідувача відділу правової взаємодії бізнесу та держави Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Полюховича В. І. щодо проведення фундаментального наукового дослідження за темою «Правове забезпечення ринкових відносин в умовах євроінтеграції», що здійснюється в Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України;

2. Прийнято рішення про оголошення конкурсу на присудження Премії імені академіка Миколи Панова та подання необхідних матеріалів з 8 липня по 10 вересня 2024 року;

3. Розглянуто питання про результати перевірки Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України за 2023 рік відділом внутрішнього аудиту НАПрН України;

4. Затверджено Положення про Центр правничої термінології НАПрН України (на громадських засадах);

5. Прийнято рішення про створення Науково-навчальної лабораторії бізнес-права та інновацій подвійного підпорядкування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України (на громадських засадах);

6. Затверджено на посаді завідувача наукового відділу інформаційного суспільства і права Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України» доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Золотар Ольгу Олексіївну.

Поділитися: