Відбулось чергове засідання президії Національної академії правових наук України

29.02.2024

28 лютого 2024 року відбулося чергове засідання президії Національної академії правових наук України, в роботі якого взяли участь керівництво та члени президії Академії, академіки-секретарі відділень, члени НАПрН України, директори наукових установ, керівники регіональних наукових центрів та структурних підрозділів апарату президії НАПрН України.

Засідання президії розпочалося зі слів вдячності президента Національної академії правових наук України Володимира Журавля членам та співробітникам наукових установ НАПрН України та всім небайдужим, хто долучився до збору коштів на відновлення будівлі президії НАПрН України та її матеріально-технічної бази, за сприянням яких було зібрано понад 750 тис. грн. Окремі слова вдячності були висловлені керівництву Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за надання місць в Університеті для розміщення працівників апарату президії НАПрН України в перші дні після ворожого ракетного удару російських загарбників.

На засіданні було розглянуто низку важливих питань діяльності Національної академії правових наук України та її структурних підрозділів, зокрема:

1. Заслухано та схвалено наукове повідомлення завідувача наукового сектору конституційного та адміністративного права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктора юридичних наук, професора Лученка Д. В. щодо проведення фундаментального наукового дослідження за темою «Правове забезпечення адміністративної реформи в умовах розвитку сучасного українського конституціоналізму та цифровізації публічного управління», що здійснюється в Науково-дослідному інституті державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.

2. Обговорено питання про підготовку Плану заходів щодо виконання Національною академією правових наук України та її науковими установами рекомендацій Державної аудиторської служби України.

Президент Національної академії правових наук України Володимир Журавель доповів учасникам, що Академією отримано Аудиторський звіт результатів діяльності НАПрН України. Однак отримано звіт іншого змісту, ніж той, що попередньо обговорювався.

Ураховуючи те, що надані коментарі (зауваження) НАПрН України не були враховані, зміна тексту може говорити про самостійне доопрацювання Аудиторського звіту головним державним аудитором поза межами строків перевірки та внесення до нього додаткової інформації чи її зміни, які не були належним чином доведені до об’єкта аудиту. Зокрема, відсутні окремі сторінки, в іншій інтерпретації викладено висновки, додано абсолютно нові рекомендації, яких не було у проєкті Аудиторського звіту. Мають місце й розбіжності у даних, викладених у резюме до Аудиторського звіту, зокрема щодо суми неефективного використання бюджетних коштів, що ставить загалом під сумнів правильність підрахунків у цілому в звіті.

В Аудиторському звіті вказано, що фахівець Міністерства юстиції України, який залучений до проведення аудиту засвідчив що з 35 триваючих наразі тем фундаментальних досліджень, 9 – не відповідають Пріоритетним напрямам, визначеним Постановою Кабінету Міністрів України №942, 17 – частково відповідають пріоритетним напрямкам і лише 9 – відповідають та/або значно відповідають пріоритетним напрямкам. Відмічено, що зазначене призвело до неефективного використання бюджетних коштів загальною вартістю 125,8 млн грн за період перевірки.

Викликало подив у звіті твердження, що тема «Теоретичні та організаційно-правові засади становлення системи військової юстиції та розвитку законодавства у сфері оборони України» не відповідає жодному пріоритетному напряму. І це в період воєнного стану й повномасштабної військової агресії рф проти України. Не можна погодитись і з висновком щодо невідповідності жодному пріоритетному напряму теми «Інкорпорація та кодифікація законодавства як складові стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні» з огляду на необхідність виконання зобов’язань України як кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Крім того, Міністерством юстиції України на запит Національної академії правових наук України надані копії листів до Державної аудиторської служби за підписом директора Директорату правосуддя та кримінальної юстиції з додатками. Ретельний аналіз наданих матеріалів дає підстави стверджувати про відсутність будь-яких висновків щодо відповідності чи невідповідності тем фундаментальних наукових досліджень, що здійснюються науковими установами НАПрН України пріоритетним напрямам наукових досліджень. Також відсутня інформація щодо теми «Теоретичні та організаційно-правові засади становлення системи військової юстиції та розвитку законодавства у сфері оборони України» та її відповідності/невідповідності пріоритетним напрямам, що свідчить про внесення завідомо недостовірних даних до проєкту Аудиторського звіту.

Зважаючи на зазначене, така інтерпретація висновку експерта не відповідає дійсності, оскільки в наданій Міністерством юстиції України копії його висновку не мовиться про відповідність пріоритетним напрямам, а лише надана характеристика їх окремих положень, а про окремі взагалі теми не згадується. В такому випадку йдеться або про неправильну інтерпретацію наданого висновку, або про навмисне маніпулювання (фальсифікацію) даних відповідальною особою Державної аудиторської служби України.

Викликала здивування в учасників засідання рекомендація Державної аудиторської служби України щодо об’єднання наукових установ Академії. Так, пропонується об’єднати всі установи міста Харкова в одну, в місті Києві об’єднати Державну наукову установу «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України» та Науково-дослідний інститут приватного права та підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака. Як зазначено у звіті, ці наукові установи НАПрН України мають однакову предметну спрямованість наукових досліджень та дублюють один одного.

Натомість варто відзначити, що наукові установи НАПрН України є визнаними лідерами, а у своїй більшості й унікальними в Україні установами з відповідного наукового профілю, якісно та на належному рівні проводять фундаментальні наукові дослідження, співробітники цих установ активно беруть участь у реалізації державної політики з питань правових досліджень. Кожна наукова установа майже щоденно готує науково-правові висновки на запити і звернення Верховної Ради України та її комітетів, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, Конституційного та Верховного судів, Національного банку України, правоохоронних органів.

За підсумками проведення державної атестації 5 наукових установ увійшли до І (найвищої) класифікаційної групи та були визнані установами-лідерами, що мають високий рівень ефективності та визнання в Україні та світі, демонструють високий науковий потенціал та ефективно його використовують для подальшого розвитку, інтегровані у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів.

3. Ухвалено рішення про продовження виконання повноважень окремих членів президії та академіків-секретарів відділень Національної академії правових наук України.

4. Прийнято рішення про продовження виконання повноважень директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

5. Затверджено нову редакцію статуту Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

6. Затверджено на посаді завідувача Львівської лабораторії прав людини та громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України доктора юридичних наук, професора Рабіновича Сергія Петровича.

Поділитися: