Пішов з життя дійсний член (академік) НАПрН України Юрій Прокопович Битяк

28.03.2023

Національна академія правових наук України з глибоким сумом повідомляє, що 28 березня 2023 року на 74-му році пішов із життя Битяк Юрій Прокопович, академік-секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права Національної академії правових наук України, дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, почесний громадянин Харківської області, видатний український учений, талановитий педагог.

Будучи взірцем наполегливості і працьовитості для своїх колег і студентів, педагогом за покликанням, Юрій Прокопович пройшов гідний поваги трудовий шлях, багато років якого пов’язані з Національною академією правових наук України, Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого. Його творчі сили, енергія, величезний науковий і педагогічний талант завжди були спрямовані на розвиток юридичної освіти та науки, підготовку висококваліфікованих фахівців-юристів та науково-педагогічних кадрів. Він був не лише вчителем, а ще і другом для своїх учнів.

Наукові інтереси академіка Юрія Прокоповича Битяка охоплювали великий простір юридичного пошуку. Його наукові дослідження знайшли віддзеркалення у численних друкованих роботах, монографіях, навчальних посібниках та багатьох інших наукових та методичних працях. Основними напрямками його наукових досліджень були засади державного управління, проблеми конституційного й адміністративного права, питання виконавчої влади та їх конституційно-правовий статус, державної служби, адміністративної юстиції, адміністративного процесу, становлення та розвитку місцевого самоврядування.

Колектив НАПрН України висловлює щире співчуття рідним та близьким Юрія Прокоповича Битяка. Світла пам’ять про нього, як мудрого наставника, відкритого, щирого, працелюбного, талановитого науковця назавжди збережеться в серцях рідних, колег, друзів та всіх, хто його знав, а його досягнення як талановитого вченого будуть завжди слугувати прикладом та неабияким стимулом для наполегливої праці всіх прийдешніх поколінь.

Поділитися: