Підписано Меморандум про співробітництво між Верховним Судом, ДУ «ІЕПД імені В. К. Мамутова НАН України» та НДІ приватного права і підприємництва імені академіка
Ф. Г. Бурчака НАПрН України

14.06.2024

3 червня 2024 року між Верховним Судом, Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України» та Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України було укладено Меморандум про співробітництво.

Метою цього Меморандуму є співпраця та обмін досвідом в межах відповідних функцій і повноважень Сторін, зокрема щодо напрацювання наукових підходів до забезпечення єдності судової практики в умовах інтеграції України до Європейського Союзу.

Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про співпрацю у таких напрямах:

– обмін інформацією в сфері правозахисної, наукової, освітньої діяльності, що стосується мети цього Меморандуму;

– взаємна участь Сторін в обговоренні проміжних і кінцевих результатів досліджень, що стосується мети цього Меморандуму (в усній і письмовій формах);

– проведення консультацій для обговорення узгоджених дій, спрямованих на покращення якості співпраці;

– взаємні ділові зустрічі представників Сторін з метою ознайомлення та вивчення досвіду роботи;

– проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників Сторін.

Поділитися: