Підписано Меморандум про співпрацю між Національним банком України та НАПрН України

10.05.2024

10 травня 2024 року Голова Національного банку України Андрій Пишний та президент Національної академії правових наук України Володимир Журавель підписали Меморандум про співпрацю.

Мета Меморандуму – консолідація зусиль Сторін, спрямована на створення умов для розвитку взаємовигідного співробітництва між Сторонами з питань забезпечення розвитку правової науки, проведення спільних наукових досліджень та проведення практичних заходів, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері реалізації фінансової та грошово-кредитної політики, його адаптації до законодавства Європейського Союзу, регулювання діяльності фінансових установ та державного нагляду на ринку фінансових послуг.

Відповідно до Меморандуму, Національний банк України та Національна академія правових наук України висловили намір щодо співпраці за такими основними напрямами:

– взаємодія у процесі проведення наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення нормативно-правового регулювання у сферах, визначених предметом Меморандуму;

– узгодження позицій Сторін при розробці науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій до проєктів законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій, стратегій, ратифікації міжнародних договорів, що стосуються розвитку фінансового ринку;

– надання науково-правових висновків науковими установами НАПрН України, правовий аналіз та узагальнення практики застосування законодавства України з питань, що належать до повноважень Національного банку України;

– організація та проведення спільних наукових, науково-практичних та науково-методичних конференцій, «круглих столів», симпозіумів, конгресів, семінарів, інших наукових заходів, у тому числі, міжнародних, із залученням третіх осіб за потреби;

– розроблення та реалізація спільних проєктів та/або програм, спрямованих на вирішення актуальних питань застосування законодавства та обміну досвідом між Сторонам;

– залучення фахівців НАПрН України у спільних робочих групах з питань розробки проєктів нормативно-правових актів, підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань, що належать до сфери повноважень Національного банку України.

Співпраця Сторін за цим Меморандумом здійснюється на засадах законності, доброчесності, рівності, відкритості, прозорості, довгострокового партнерства, взаємної поваги та допомоги.

Поділитися: