Підписано Меморандум про партнерство та співпрацю між Національною комісією зі стандартів державної мови та НАПрН України

21.03.2024

21 березня 2024 року Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Юлія Чернобров та президент Національної академії правових наук України Володимир Журавель підписали Меморандум про партнерство та співпрацю.

Мета Меморандуму – об’єднання Сторонами інтелектуальних, матеріально-технічних та інших ресурсів і зусиль у сфері стандартів державної мови, інформаційній та правовій сферах у контексті реалізації визначених законодавством стратегічних цілей щодо повоєнного відновлення і розвитку, європейської та євроатлантичної інтеграції України задля вирішення основних завдань щодо:
– сприяння дотримання, утвердження і розвитку стандартів української мови в наукових працях та науково-дослідній роботі у правовій сфері;
– наукового, науково-методичного та експертного забезпечення розробки основних засад та реалізації державної політики з питань стандартів державної мови (узгодження стратегії в напрацюванні стандартів державної мови, напрацювання змін до Українського правопису, напрацювання пропозицій щодо стандартів української термінології);
– координації та здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень і розробок згідно з предметом цього Меморандуму;
– розробки проєктів законів, стратегій, концепцій, програм та інших нормативно-правових актів, проведення науково-правової експертизи;
– сприяння розвитку освітньої діяльності в галузі права та стандартів державної мови;
– правового, інформаційного та лінгвістичного супроводження імплементації та використання в державній мові поняттєво-категорійного апарату, визначеного законодавством ЄС і стандартами НАТО;
– участі в інформаційно-аналітичному забезпеченні діяльності державних органів згідно з компетенцією Сторін.

Для реалізації визначених Меморандумом завдань організаційно-правовими формами співпраці стануть організація і проведення наукових досліджень і розробок, науково-дослідних робіт з проблем і тем, що становлять взаємний інтерес для Сторін: залучення фахівців, експертів і вчених Сторін до розробки проєктів законів, концепцій, стратегій, програм; створення тимчасових наукових (творчих) колективів і робочих (експертних) груп, спільних навчальних (наукових, навчально-наукових) підрозділів відповідно до законодавства, науково-консультативних рад тощо; організація конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, експертних зустрічей; надання консультацій з питань правотворчої діяльності та участь у проведенні науково-правових експертиз відповідно до законодавства; участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців, наукових, науково-педагогічних та інших кадрів; підготовка й видання наукових, навчальних і навчально-методичних праць, обмін науковими, інформаційними, довідковими та іншими виданнями, у тому числі електронними; спільна участь у розробці та реалізації міжнародних ініціатив.

Учасники зустрічі обговорили взаємодію сторін щодо напрацювання і затвердження стандартів державної мови у правничій сфері.

Від сторін у заході також взяли участь:
– Олександр Бандурка, перший віцепрезидент НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, заслужений юрист України;
– Олександр Скрипнюк, віцепрезидент НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, заслужений юрист України;
– Володимир Пилипчук, директор ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», дійсний член (академік) НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України;
– Олександр Ільницький, головний науковий співробітник НАПрН України, кандидат юридичних наук;
– Олександр Довгань, радник Голови Національної комісії зі стандартів державної мови, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
– Ольга Новікова, член Національної комісії зі стандартів державної мови, доктор філологічних наук, доцент;
– Наталія Мазур, член Національної комісії зі стандартів державної мови, кандидат філологічних наук, доцент.

Поділитися: