Підписано Меморандум про партнерство та ділову співпрацю між Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики та НАПрН України

09.07.2024

8 липня 2024 року відбулась зустріч Урядової уповноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко та президента Національної академії правових наук України Володимира Журавля, в ході якої сторони підписали Меморандум про партнерство та ділову співпрацю.

Мета Меморандуму – консолідація зусиль Сторін, спрямована на створення умов для розвитку взаємовигідного партнерства та ділової співпраці щодо удосконалення науково-практичних механізмів з питань дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, закріпленого Конституцією України, законами України та міжнародними актами, забезпечення розвитку правової науки, розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та їх адаптації до законодавства Європейського Союзу.

Відповідно до Меморандуму, Урядова уповноважена з питань гендерної політики та Національна академія правових наук України висловили намір щодо співпраці за такими основними напрямами:
– взаємодія у процесі проведення наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення нормативно-правового регулювання щодо утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, передбачених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України;
– узгодження позицій Сторін при розробці науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій до проєктів законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій, що стосуються подальшого розвитку державної гендерної політики;
– співорганізація науково-практичних і практичних заходів, конференцій, круглих столів, семінарів та презентацій з питань, визначених предметом Меморандуму;
– розроблення та реалізація спільних проєктів та/або програм, спрямованих на вирішення актуальних питань застосування законодавства та обміну досвідом між Сторонами;
– проведення науково-правової експертизи законодавства, підготовка аналітичних досліджень, опрацювання статистичних даних, напрацювання рекомендацій щодо проблемних питань правозастосовної практики у сфері реалізації державної гендерної політики;
– формування пропозицій та участь НАПрН України у реалізації державної політики в сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, безпосереднє залучення науковців НАПрН України до роботи експертних рад, міжвідомчих робочих груп та інших консультативних органів.

Наразі між Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики та Національною академією правових наук України проводиться робота щодо підготовки та валідації законодавства у сфері забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

НАПрН України взяла участь у низці заходів на цю тематику, зокрема:
– презентації проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства у зв’язку із євроінтеграційними процесами в Україні»;
– обговоренні законопроєктів щодо внесення змін до деяких законодавчих актів з питань освіти та підготовки спеціалістів та щодо удосконалення порядку розгляду судом справ про видачу і продовження обмежувального припису, з метою забезпечення виконання Україною зобов’язань пов’язаних з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству й боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція).

Підписаний Меморандум забезпечить скоординовану роботу над вивченням питання утворення Національно-інформаційно-аналітичного центру забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з урахуванням кращого міжнародного досвіду.

Поділитися: