Оголошується конкурс на присудження Премії імені академіка Миколи Панова

08.07.2024

Національна академія правових наук України відповідно до постанови президії НАПрН України №142/2 від 5 липня 2024 року оголошує конкурс на присудження Премії імені академіка Миколи Панова у таких номінаціях:

– найкраще монографічне дослідження з питань кримінального права;
– цикл наукових робіт з проблем кримінального права;
– найкраща наукова стаття з питань кримінального права.

Для участі у конкурсі необхідно надіслати на адресу президії НАПрН України (м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 49) до 10 вересня 2024 року такі матеріали:

– офіційний лист установи щодо висунення роботи на конкурс (на офіційному бланку) в 2-х примірниках, скріплений гербовою печаткою установи;
– обґрунтоване подання, що включає наукову характеристику роботи й коротку анотацію;
– опубліковану наукову роботу (цикл робіт), матеріали наукового дослідження у 2-х примірниках;
– довідку у відсотково-цифровій формі про творчий внесок кожного члена авторського колективу (у разі, якщо робота в співавторстві) у висунутій на конкурс роботі;
– відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, повна дата народження, місце роботи й посада, домашня адреса, номер телефону (службовий, домашній та мобільний), завірена ксерокопія ідентифікаційного коду автора (авторів).

Роботи, оформлені неналежним чином, до участі в конкурсі не допускаються.

Вручення дипломів лауреата Премії імені академіка Миколи Панова у відповідній номінації, спеціального знака та грошової винагороди буде здійснено до Дня юриста.

Більш детальна інформація – у Положенні про Премію імені академіка Миколи Панова (додається).

Додаток:
Положення про Премію імені академіка Миколи Панова (переглянути).

Поділитися: