Науковці НАПрН України взяли участь у публічному обговоренні проєктів законів щодо приведення законодавства України у відповідність з положеннями Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)

20.06.2024

20 червня 2024 року президент Національної академії правових наук України Володимир ЖУРАВЕЛЬ взяв участь у публічному обговоренні проєктів законів щодо приведення законодавства України у відповідність з положеннями Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція). Захід відбувся за підтримки проєкту ООН Жінки «Трансформаційні підходи для досягнення ґендерної рівності в Україні», що фінансується Урядом Швеції, та у співпраці з Офісом Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

З вітальним словом до присутніх звернулися Сабін ФРЕЙЗЕР ГЮНЕШ, Представниця ООН Жінки в Україні та Володимир ЖУРАВЕЛЬ, президент Національної академії правових наук України, який у своїй промові зазначив, що «останнім часом на глобальному рівні з’явився ряд важливих ініціатив із забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблем гендерної рівності шляхом розвитку інституційних механізмів, економічних стратегій, нормативних заходів, розуміння гендерної рівності як необхідної умови досягнення сталого розвитку країни, створення умов для всебічного розвитку людського потенціалу. Залучення жінок до політичної, дипломатичної, правоохоронної та миротворчої діяльності допомагає запобігати ескалації конфліктів, підвищує прозорість роботи та довіру до державних органів влади в цілому. Проблеми гендерної рівності постійно перебувають у полі зору вчених-правників Національної академії правових наук України, є предметом фундаментальних наукових досліджень, підґрунтям для створення спеціальних структурних підрозділів, що займаються питаннями біженців та внутрішньо переміщених осіб, запобігання насильству в сім’ї тощо. Національна академія правових наук України і надалі готова активно брати участь у діяльності щодо забезпечення гендерної рівності в контексті європейської стратегії України та приведення національного законодавства до стандартів Європейського Союзу».

Модераторкою заходу виступила Катерина ЛЕВЧЕНКО, Урядова уповноважена з питань гендерної політики, голова Робочої групи.

У заході також взяли участь та виступили з науковими доповідями ЛЕГЕНЬКА Марина, Консультантка Апарату Урядового уповноваженого з питань гендерної політики, національна консультантка ООН Жінки; ХАРИТОНОВА Олена, радниця міністра освіти і науки з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; ОНІЩЕНКО Наталія, академік-секретар відділення теорії та історії держави і права, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, докторка юридичних наук, професорка; БАТИРГАРЕЄВА Владислава, директорка Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, докторка юридичних наук, професорка; НАЛИВАЙКО Лариса, завідувачка навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішнього переміщення осіб та забезпечення гендерної рівності Науково-дослідного інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, докторка юридичних наук, професорка; СТЕФАНІВ НАДІЯ, Суддя Верховного Суду – суддя Касаційного кримінального суду; ФУЛЕЙ ТЕТЯНА, Національна школа суддів.

Поділитися: