НАПрН України виступила співорганізатором конференції «Трансформація завдань криміналістики в умовах воєнного стану та євроінтеграційних процесів», присвяченої світлій пам’яті академіка НАПрН України Коновалової Віолетти Омелянівни

29.03.2024

28 березня 2024 року відбулась науково-практична конференція «Трансформація завдань криміналістики в умовах воєнного стану та євроінтеграційних процесів», присвяченої пам’яті академіка Національної академії правових наук України, заслуженого професора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Коновалової Віолетти Омелянівни, яка відбулася на базі кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Співорганізаторами заходу виступили Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Президент Національної академії правових наук України Володимир Журавель запропонував проводити такий захід традиційно щорічно, до Дня народження Віолетти Омелянівни, у форматі наукових читань з назвою «Щорічні Коноваловські криміналістичні читання». Президент НАПрН України розповів про роки життя та творчої практики вченої, які пов’язані з Національною академією правових наук України, про її обрання у жовтні 1993 року академіком та членом президії НАПрН України, про її роботу головою координаційної ради (1999–2003) та заступником голови координаційного бюро з питань криміналістики, судової експертизи, юридичної психології та оперативно-розшукової діяльності (2003–2023), про активну участь у всіх заходах, рецензуванні тем докторських та кандидатських дисертацій. Володимир Журавель підкреслив енциклопедичний рівень знань видатної вченої, її широку обізнаність у загальній теорії криміналістики, криміналістичній тактиці, методиці та юридичній психології, новаторські підходи до своїх наукових досліджень та її роль у формуванні наукових основ вчення про криміналістичну версію.

Ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анатолій Гетьман розповів присутнім про життєвий шлях, наполегливу працю, відданість юридичній освіті та державі людини з великої літери – Віолетти Омелянівни, про вплив її наукових досягнень на розвиток харківської наукової школи криміналістики, плеяду відомих вихованців та вдячних учнів видатної вченої. У своїй промові він зазначив, що життя та напрацювання Віолетти Омелянівни для всіх освітян є дороговказом та яскравою зіркою, на яку ми повинні орієнтуватися та рівнятися. Ректор наголосив на важливості підтримування традицій, закладених нашими вчителями, розвитком їх наукових ідей та здобутків, вшануванням їх світлої пам’яті.

Ганна Спіцина, перший заступник директора Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» наголосила, що Віолетта Омелянівна була видатною вченою-криміналістом, психологом, педагогом, постаттю всеукраїнського національного масштабу, науковим керівником та консультантом багатьох вчених, які захистили кандидатські та докторські дисертації в науковому центрі, членом редакційної колегії фахового збірника «Теорія та практика судової експертизи». Для співробітників експертної установи вона стала взірцем високого рівня відповідальності, професійного відношення до роботи та чуйного ставлення до колег.

У заході з науковими доповідями також виступили:
– Валерій Шепітько, академік НАПрН України, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор з темою «Внесок професора Віолетти Коновалової у розвиток доктрини криміналістики у ХХ-ХХІ столітті в Україні»;
– Валерій Тіщенко, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри криміналістики, детективної і оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор з темою «Віолетта Омелянівна Коновалова: вчена, наставниця, людина»;
– Елла Сімакова-Єфремян, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», доктор юридичних наук, професор з темою «Віолета Коновалова – учитель з великої букви для представників харківської наукової школи судових експертів»;
– Олексій Одерій, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Донецького державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор з темою «З гумором по життю: спогади про В. О. Коновалову»;
– Юлія Чорноус, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор з темою «Наукові праці В. О. Коновалової як методологічна основа сучасної криміналістики»;
– Олеся Ващук, професор кафедри криміналістики, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор з темою «Від традицій до інновацій: розвиток криміналістичних підходів у світлі ідей В. О. Коновалової»;
– Володимир Юсупов, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор з темою «Актуальні питання використання спеціальних знань під час розслідування службових розкрадань в умовах воєнного стану (аналіз окремих наукових праць академіка Коновалової В. О.)»;
– Михайло Шепітько, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор з темою «Академік Віолетта Коновалова – Мама, Наставник, Учитель»;
– Світлана Євдокіменко, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор з темою «Професор В. О. Коновалова – Учитель, Мама, Особистість»;
– Олег Булулуков, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент з темою «Мій Вчитель – Віолетта Омелянівна Коновалова»;
– Марієтта Капустіна, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент з темою «Пам’яті Віолетти Омелянівни – людини епохи»;
– Галина Авдєєва, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник з темою «Між сторінок спогадів про людину з великої літери – Віолетту Омелянівну Коновалову»;
– Ігор Борисенко, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент з темою «Спогади про академіка Коновалову Віолетту Омелянівну».

У підсумку наукового заходу виступив модератор конференції, завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Віктор Шевчук, який висловив слова вдячності всім учасникам науково-практичної конференції та наголосив, що сьогодні ми всі вшановуємо пам’ять нашого великого Вчителя, Віолетти Омелянівни Коновалової, і поки ми будемо згадувати її, використовувати її наукові здобутки в наших наукових працях, пам’ятати її цінні поради та настанови, безцінний гумор та прижиттєві ідеали, до того часу буде жити Вчитель у нашій пам’яті.

Поділитися: