У 2008 році рішенням президії Національної академії правових наук України засноване наукове видання – «Щорічник українського права».

В Щорічнику публікуються актуальні статті науковців Національної академії правових наук України, інших наукових установ та закладів вищої освіти з різних регіонів України (Києва, Харкова, Донецька, Львова, Одеси та інших) у галузі правознавства з проблем теорії та історії держави і права, державно-правових наук і міжнародного права, цивільно-правових наук, екологічного, господарського та аграрного права і кримінально-правових наук.

Щорічник українського права – це унікальне юридичне видання, яке не має аналогів в Україні. Вітчизняна юридична наука вийшла на той рівень узагальнення, коли доцільним є опублікування найбільш значущих статей, у яких висвітлені найбільш фундаментальні та пріоритетні проблеми сучасної юридичної науки. Метою цього видання є акумуляція найбільш цікавих та актуальних ідей, підходів, концепцій сучасної юридичної науки. Відбір статей проводять відділення НАПрН України (відділення теорії та історії держави і права, відділення державно-правових наук і міжнародного права, відділення цивільно-правових наук, відділення екологічного, господарського та аграрного права, відділення кримінально-правових наук), кожне з яких рекомендує до опублікування від 5 до 10 статей, які вже були надруковані у вітчизняних та зарубіжних виданнях протягом попереднього року.

З 2015 року збірник наукових праць «Щорічник українського права» («Yearbook of Ukrainian law») друкується англійською мовою. Кожен випуск англомовної версії надсилається більш ніж у 70 юридичних бібліотек світу, зокрема США, Канади, Австралії, Великої Британії, Німеччини, Португалії, Швейцарії, Норвегії, Данії, Латвії, Литви.

Головна мета розповсюдження видання – надати можливість ученим із інших країн ознайомитися з проблемами, актуальними для української юридичної науки як загальної теорії, так і в різних галузях права, сучасним законодавством України та практикою його застосування, забезпечити можливості для міжнародного наукового співробітництва.

У 2024 р. вийшов друком шістнадцятий випуск Щорічника, в якому опубліковано 20 наукових статей з актуальних питань розвитку держави і права.

Архів наукового видання «Щорічник українського права»
за 2015-2024 роки

1. Щорічник українського права (№7/2015)

2. Щорічник українського права (№8/2016)

3. Щорічник українського права (№9/2017)

4. Щорічник українського права (№10/2018)

5. Щорічник українського права (№11/2019)

6. Щорічник українського права (№12/2020)

7. Щорічник українського права (№13/2021)

8. Щорічник українського права (№14/2022)

9. Щорічник українського права (№15/2023)

10. Щорічник українського права (№16/2024)