У 2008 році рішенням президії Національної академії правових наук України засноване наукове видання – «Щорічник українського права».

В Щорічнику публікуються актуальні статті науковців Національної академії правових наук України, інших наукових установ та закладів вищої освіти з різних регіонів України (Києва, Харкова, Донецька, Львова, Одеси та інших) у галузі правознавства з проблем теорії та історії держави і права, державно-правових наук і міжнародного права, цивільно-правових наук, екологічного, господарського та аграрного права і кримінально-правових наук.

Щорічник українського права – це унікальне юридичне видання, яке не має аналогів в Україні. Вітчизняна юридична наука вийшла на той рівень узагальнення, коли доцільним є опублікування найбільш значущих статей, у яких висвітлені найбільш фундаментальні та пріоритетні проблеми сучасної юридичної науки. Метою цього видання є акумуляція найбільш цікавих та актуальних ідей, підходів, концепцій сучасної юридичної науки. Відбір статей проводять відділення НАПрН України (відділення теорії та історії держави і права, відділення державно-правових наук і міжнародного права, відділення цивільно-правових наук, відділення екологічного, господарського та аграрного права, відділення кримінально-правових наук), кожне з яких рекомендує до опублікування від 5 до 10 статей, які вже були надруковані у вітчизняних та зарубіжних виданнях протягом попереднього року.

З 2015 року збірник наукових праць «Щорічник українського права» («Yearbook of Ukrainian law») друкується англійською мовою. Кожен випуск англомовної версії надсилається більш ніж у 70 юридичних бібліотек світу, зокрема США, Канади, Австралії, Великої Британії, Німеччини, Португалії, Швейцарії, Норвегії, Данії, Латвії, Литви.

Головна мета розповсюдження видання – надати можливість ученим із інших країн ознайомитися з проблемами, актуальними для української юридичної науки як загальної теорії, так і в різних галузях права, сучасним законодавством України та практикою його застосування, забезпечити можливості для міжнародного наукового співробітництва.

У 2023 р. вийшов друком п’ятнадцятий випуск Щорічника, в якому опубліковано 34 наукові статті з актуальних питань розвитку держави і права.

Архів наукового видання «Щорічник українського права»
за 2015-2023 роки

1. Щорічник українського права за 2015 рік.

2. Щорічник українського права за 2016 рік.

3. Щорічник українського права за 2017 рік.

4. Щорічник українського права за 2018 рік.

5. Щорічник українського права за 2019 рік.

6. Щорічник українського права за 2020 рік.

7. Щорічник українського права за 2021 рік.

8. Щорічник українського права за 2022 рік.

9. Щорічник українського права за 2023 рік.