У 2021 році до 30-річчя Незалежності України та 25-річчя Конституції України Національною академією правових наук України було представлено наукове видання «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку», підготовлене академіками та членами-кореспондентами академії, а також науковцями, які працюють в установах НАПрН України.

У монографії розглянуто ґенезу та сучасний стан правової науки України, виклики, перспективи подальшого розвитку та еволюції наукових досліджень у галузі держави і права в контексті сучасних світових тенденцій та євроінтеграційних процесів.

Окреслено проблеми формування державності та правової системи України, пріоритетні напрями розвитку українського конституціоналізму, забезпечення національної безпеки, адміністративно-правових перетворень, розроблення сучасної вітчизняної цивілістичної, екологічної та кримінально-правової доктрин.