Випуск щорічного видання «Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук» вперше в Україні було започатковано Національною академією правових наук України у 1995 р. на виконання її статутних завдань щодо здійснення координації визначення тематики дисертаційних досліджень, які виконуються в Україні в галузі держави і права.

Цим виданням Національна академія правових наук України ставить за мету поширення інформації серед наукової громадськості щодо основних напрямів дисертаційних досліджень, які виконуються в Україні, що дає змогу вченим радам закладів вищої освіти, юридичних факультетів та науково-дослідних установ юридичного профілю, науковим керівникам (консультантам), здобувачам (аспірантам, ад’юнктам та докторантам) здійснювати планування науково-дослідної роботи, проводити дисертаційні дослідження з найбільш актуальних проблем держави і права, уникати повторення та дублювання тематики, забезпечувати ефективність наукових досліджень.

Усі теми дисертаційних досліджень проходять рецензування координаційними бюро відділень Національної академії правових наук України (відділення теорії та історії держави і права, відділення державно-правових наук і міжнародного права, відділення цивільно-правових наук, відділення екологічного, господарського та аграрного права, відділення кримінально-правових наук), які аналізують теми, оцінюють їх актуальність, коректність формулювання, можливість дублювання тематики, вказують на доцільність розробки певних напрямків дисертаційних досліджень тощо.

У 2023 році вийшов друком двадцять восьмий випуск довідкового видання «Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук».

Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук упорядковується Управлінням стратегічного розвитку Національної академії правових наук України відповідно до номенклатури спеціальностей (спеціалізацій) «Юридичні науки», затвердженої наказом МОН України від 14.09.2011 р. № 1057.

Національна академія правових наук України висловлює сподівання на подальшу плідну співпрацю з усіма закладами вищої освіти, юридичними факультетами та науково-дослідними установами юридичного профілю у виданні Переліку тем дисертаційних досліджень з юридичних наук.

Архів Переліків тем дисертаційних досліджень з юридичних наук
за 2012-2022 роки

1. Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук за 2012 рік.

2. Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук за 2013 рік.

3. Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук за 2014 рік.

4. Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук за 2015 рік.

5. Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук за 2016 рік.

6. Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук за 2017 рік.

7. Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук за 2018 рік.

8. Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук за 2019 рік.

9. Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук за 2020 рік.

10. Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук за 2021 рік.

11. Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук за 2022 рік.