Останні минулі Події

Конференція 2

Президія НАПрН України вул. Пушкінська, 70, м. Харків

Установи Академії підтримують творчі зв’язки з Міжнародним центром юридичного захисту прав людини Interіghts (Велика Британія), Міжнародною асоціацією фінансового права, Міжнародною асоціацією філософії права та соціальної філософії, Міжнародним центром некомерційного права (США), Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, Міжнародною асоціацією законодавства та багатьма іншими організаціями і провідними університетами світу. За фінансової підтримки ОБСЄ реалізовано кілька важливих проектів, зокрема […]

Засідання президії НАПрН України

Президія НАПрН України вул. Пушкінська, 70, м. Харків

Виборовши у 1991 році незалежність, український народ створив підґрунтя для формування соціальних, економічних та правових засад розбудови України як демократичної, правової держави. Перед ученими-правознавцями та юристами-практиками постало складне завдання – розробити принципово нову систему і стратегію реформування законодавства, визначити напрями його застосування, створити дієву систему забезпечення та охорони прав і свобод людини і громадянина. Наприкінці […]