Задихайло Дмитро Вітольдович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення екологічного, господарського та аграрного права

Народився 11 червня 1961 р. в місті Черкаси. У 1984 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1984 року працює в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого на таких посадах: стажист дослідник (1984 – 1986 рр.), аспірант (1986 – 1989 рр.), асистент (1989 – 1992 рр.), доцент (1992 – 1996 рр.), а з 1996 р. і дотепер – завідувач кафедри господарського права.

У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Кримінологічне дослідження розкрадання державного майна на підприємствах молочної промисловості» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання доцента присвоєно у 1995 р. У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Правові засади формування та реалізації економічної політики держави» (спеціальність 12.00.04). Вчене звання професора присвоєно у 2014 р. У 2017 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Основні напрями наукових досліджень – організаційно-господарський вплив держави на відносини в сфері господарювання. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави» (у співавт., 2006), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т.4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях» (у співавт., 2010), «Господарське право» (у співавт., 2012), «Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави: монографія» (2012), «Засоби та механізми господарсько-правового регулювання» (у співавт., 2013), «Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення» (у співавт., 2013), «Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Економічна та інноваційна політика держави: проблеми правового забезпечення» (у співавт., 2014), «Правознавство» (у співавт., 2014), «Основи господарського права України» (у співавт., 2014), «Правове забезпечення діяльності господарських організацій (довідник юрисконсульта)» (у співавт., 2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 15: «Господарське право» (у співавт., 2019).

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з юридичних наук. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Член редакційної ради журналу «Право України», редакційної колегії збірника наукових праць «Проблеми законності» та «Економічна теорія та право». Був керівником робочої групи з розробки проекту «Інноваційного кодексу України».

Заслужений працівник освіти України (2004). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2009). Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України (2015), Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2018).

Поділитися: