Статівка Анатолій Миколайович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення екологічного, господарського та аграрного права

Народився 1 листопада 1956 р. у с. В. Івани Богодухівського р-ну Харківської обл. У 1984 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1984 р. працював в цьому навчальному закладі на посадах стажиста-дослідника, асистента, доцента кафедри аграрного права, заступника декана факультету № 2. З 2001 р. до 2022 р. – професор кафедри земельного та аграрного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Договор на выращивание в личных подсобных хозяйствах колхозников скота и птицы, принадлежащих колхозу» (спеціальність 12.00.06), у 1998 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Договори в системі агропромислового комплексу України в умовах ринкових відносин» (спеціальність 12.00.06). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1999 р., вчене звання професора присвоєно в 2002 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Основні напрями наукових досліджень – теоретико-правові проблеми договірних відносин в агропромисловому комплексі, концептуальні засади державної аграрної політики, організаційно-правові проблеми соціального розвитку села в Україні, сталого розвитку сільських територій та ін. Опублікував понад 260 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка: монография» (1997), «Новые виды договорных отношений с участием аграрных товаропроизводителей: монография» (1999), «Аграрне право України: підручник» (у співавт., 2003), «Міжнародне приватне право: навчальний посібник» (у співавт., 2005), «Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: навчальний і науково-практичний посібник» (у співавт., 2005), «Правові основи майнових і земельних відносин: навчальний посібник» (у співавт., 2006), «Організаційно-правові питання соціального розвитку села в Україні: монографія» (2007), «Міжнародне приватне право: підручник» (2011, 2012), «Особливості класифікації договорів за участю сільськогосподарських товаровиробників» (у співавт., 2012), «Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення: монографія» (у співавт., 2012), «Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України: монографія» (у співавт., 2013), «Науково-практичний коментар Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (у співавт., 2013), «Аграрне право (оглядові лекції, нормативно-правові акти)» (у співавт., 2014), «Державна аграрна політика України: проблеми правового забезпечення: монографія» (у співавт., 2014), «Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції: навч. посібник» (у співавт., 2015), «Правові засади сучасної аграрної реформи в Україні та роль селянина в її проведенні» (2015), «Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні» (у співавт., 2016,), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 16: «Земельне та аграрне право» (у співавт., 2019), «Аграрне право: підручник» (у співавт., 2018, 2019, 2021), «Аграрне право: посібник для підготовки до іспиту» (у співавт., 2018, 2019, 2021, 2022), «Аграрне право: конспект лекцій: навч. посібник» (у співавт., 2022) «Аграрне та земельне право України: сучасна парадигма і перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2022).

Був членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, членом спеціалізованих вчених рад Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого та К 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів та природокористування України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2016). Нагороджений Орденом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІ ступеня (2016). Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України (2012), Почесною грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2014, 2016), Почесною грамотою Союзу юристів України (2010).

Поділитися: