Сібільов Михайло Миколайович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народився 20 листопада 1944 р. у м. Маріуполі Донецької обл. У 1970 р. після закінчення Харківського юридичного інституту (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого») поступає до аспірантури цього закладу (1970–1973 рр.) і з 1973 р. залишається працювати на викладацькій роботі: асистент, старший викладач, доцент кафедри цивільного права, декан факультету, завідувач кафедри цивільного права (1993 р. по 1997 р.). У 1994–1998 рр. – головний вчений секретар Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України). З 1999 р. по 2005 р. – доцент кафедри цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 2006 р. по 2010 р. працював у Харківському гуманітарно-технічному інституті завідуючим кафедри цивільно-господарського права.

У 1974 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Право на житло у гуртожитку» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь кандидата юридичних наук присуджено у 1975 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 1993 р.

Основні напрями наукової діяльності – цивільне, житлове та підприємницьке право. Опублікував понад 150 наукових праць, серед яких: «Советское гражданское право: ученик: в 2 т.» (у співавт., 1977, 1978, 1982, 1983), «Справочник предпринимателя Украины» (у співавт., 1993), «Российскому предпринимателю» (у співавт., 1994), «Реформа цивільного права України» (у співавт., 1999), «Кодифікація приватного (цивільного) права України» (у співавт., 2000), «Цивільне право України: підручник: у 2 т.» (у співавт., 2004), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2004), «Гражданский кодекс Украины: Научно-практический комментарий» (у співавт., 2005), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Общая характеристика сферы частного права. Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций: монография» (у співавт., 2011), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 12: «Сімейне право» (у співавт., 2021), Т. 9: «Цивільне право» (у співавт., 2023).

Відзначений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2005).

Поділитися: