Носік Володимир Васильович

Вчений секретар відділення екологічного, господарського та аграрного права, член-кореспондент НАПрН України

Відділення екологічного, господарського та аграрного права

Народився 8 лютого 1958 р. у с. Башино Гощанського р-ну Рівненської обл. У 1976 р. з відзнакою закінчив Чернігівський юридичний технікум. У 1981 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1978–1981 рр. працював юрисконсультом райвиконкому, старшим юрисконсультом міжгосподарської юридичної групи при Гощанському районному управлінні сільського господарства Рівненської області. З 1981 р. по 1984 р. – аспірант Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. З 1985 р. працював на посадах асистента, доцента, заступника декана юридичного факультету, з 2008 р. – професор кафедри земельного та аграрного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З червня 2019 року – завідувач кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету, а з червня 2020 року – завідувач кафедри земельного та аграрного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання раціонального використання земель сільськогосподарських підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Української РСР)» (спеціальність 12.00.06). У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу» (спеціальність 12.00.06). Вчене звання доцента присвоєно у 1990 р., а професора – у 2012 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 2009 р. Вчений секретар відділення екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України.

Основні напрями наукової діяльності – аграрне право, земельне право, природоресурсне право, екологічне право, земельне порівняльне право, інвестиційне право. Опублікував понад 350 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Аграрне право України: підручник» (у співавт., 1999), «Право власності в Україні: навчальний посібник» (у співавт., 2000), «Земельне право України: підручник» (у співавт., 2004), «Право власності на землю Українського народу: монографія» (2006), «Земельне право України: підручник» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи»: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Проблемні питання нотаріальної практики» (у співавт., 2008), «Енциклопедія цивільного права України» (у співавт., 2009), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 14 : «Екологічне право» (у співавт., 2018); Т. 16 : «Земельне та аграрне право» (у співавт., 2019), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021), «Методологія проведення сучасних юридичних досліджень: монографія» (у співат., 2022), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.9 «Цивільне право» (у співавт., 2023).

Член Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України, Науково-консультативної ради при Верховному Суді, Науково-консультативної ради Міністерства юстиції України. З 1991 р. по 2009 р. – позаштатний консультант Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України. Брав участь у розробці проектів Земельного кодексу УРСР (1990), Аграрного кодексу України (2000) та проектів законів України «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997), «Про оренду землі» (1998), «Про планування і забудову територій» (2000), «Про приватизацію землі» (2000), «Про примусове відчуження земельних ділянок права приватної власності» (2002), «Про індустріальні парки» (2012).

У якості експерта з питань земельного права брав участь у реалізації проектів Міжнародної технічної допомоги Україні, в рамках яких розробив юридичні моделі земельних аукціонів і земельних тендерів з продажу земель несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності, формування і розвитку індустріальних парків.

Член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.04 у Національному університеті «Одеська юридична академія». Був головою спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття ОС «Доктор філософії» за спеціальністю «081 Право» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Академік Академії наук вищої освіти України з 2007 р.

Член редакційної ради журналу «Право України», редакційної колегії наукового видання «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка». Член редакційної ради журналу Journal of Ecology & Natural Resources (USA).

Відзначений Грамотою Верховної Ради України (2020), Грамотою Президента України, Грамотою Міністерства освіти і науки України. Нагороджений Нагрудним знаком «За служіння закону» Вищого господарського суду України. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2009). Відмінник освіти України.

Поділитися: