Капліна Оксана Володимирівна

Вчений секретар відділення кримінально-правових наук, член-кореспондент НАПрН України

Відділення кримінально-правових наук

Народилася 10 жовтня 1969 р. у м. Стародуб Брянської обл. У 1994 р. закінчила Українську державну юридичну академію (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «Правознавство». З 1994 р. по 1996 р. – стажист-дослідник кафедри кримінального процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, з 1996 р. – асистент, з 2003 – доцент. З 2008 р. і дотепер – завідувачка кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Проблеми реабілітації у кримінальному процесі України» (спеціальність 12.00.09), у 2004 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Правозастосовне тлумачення судом норм кримінально-процесуального права» (спеціальність 12.00.09). Вчене звання професора присвоєно у 2012 р. У 2013 р. обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України. Вчений секретар відділення кримінально-правових наук НАПрН України.

Основні напрями наукової діяльності – вдосконалення нормативного регулювання кримінальної процесуальної діяльності, тлумачення норм кримінального процесуального права, теорія і практика обґрунтування рішень у кримінальному провадженні, загальні засади кримінального провадження, докази та доказування у кримінальному провадженні, проблеми забезпечення права на справедливий суд у кримінальному провадженні, практика Європейського суду з прав людини та її реалізація у кримінальному процесі України, проблеми здійснення досудового розслідування.

Опублікувала понад 250 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Кримінальний процес України: підручник» (у співав., 2000, 2010); «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2011); «Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: монографія» (2008); Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5-ти т. – Т. 5 : Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні (у співав., 2008); «Досудове розслідування кримінальних справ: навчально-практичний посібник» (у співавт., 2009), «Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1» (у співавт., 2012), «Кримінальний процес: підручник» (у співавт., 2013, 2018), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.); «Кримінальний процес: навчальний посібник» (у співавт., 2020, 2021), «Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні: навчальний посібник» (у співавт., 2016, 2021), «Теорія та практика кримінального процесуального доказування: навчально-практичний посібник» (у співавт., 2021); «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 19: «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» (у співавт., 2020), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021); «Етика судді, прокурора, слідчого: навчально-практичний посібник» (у співавт., 2022); «Процесуальний порядок арешту майна у кримінальному провадженні: монографія» (у співавт., 2021); «Права людини в умовах цифрової трансформації суспільства: монографія» (у співавт., 2022). Є автором-упорядником та автором передмов видання судді Європейського суду з прав людини Пауло Пінто де Альбукерке «Окрема думка. Шлях до справедливості» (2020).

Заступник голови робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції Комісії з питань правової реформи. Член Науково-консультативних рад при Верховному Суді, Голові Верховної Ради України, Державному бюро розслідувань.

Була членом робочих груп з підготовки проектів Кримінального процесуального кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Кримінального процесуального кодексу України при Міністерстві внутрішніх справ України, Стратегії розвитку судової влади України на 2015 – 2019 рр.

Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник кримінального судочинства»; збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики»; науково-практичного журналу «Вісник прокуратури»; член редакційної ради юридичного журналу «Право України».

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Заслужений діяч науки і техніки України (2018). Відзначена грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2020), пам’ятним знаком Слідчого управління Служби безпеки України (2008), відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «За безпеку народу» (2010), відзнакою Голови Конституційного Суду України (2014), подякою Державної судової адміністрації України (2015). Нагороджена Орденом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІІ ступеня (2015). Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2008, 2010).

Поділитися: