Гусаров Сергій Миколайович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення кримінально-правових наук

Народився 24 березня 1953 р. у м. Іскітим Новосибірської обл. У 1980 р. закінчив Харківський автодорожній інститут, у 1985 р. – Харківський юридичний інститут (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1976 по 2003 р. служив в органах внутрішніх справ на посадах: старшого інспектора дорожнього нагляду, начальника відділення ДАІ, заступника начальника відділу внутрішніх справ Барвінківського райвиконкому УВС Харківського облвиконкому, з 1993 по 1997 р. – начальник Управління ДАІ УВС Харківської області, з 1997 по 1999 р. – заступник начальника Управління МВС України в Харківській області, у 1999–2000 рр. – начальник Управління МВС України на Південній залізниці, з 2000 по 2001 р. – перший заступник начальника Управління ДАІ МВС України, з 2001 по 2003 р. – начальник управління МВС України в Харківській області, з 2003 по 2005 р. – перший заступник Міністра внутрішніх справ України – начальник Головного штабу. У 1994, 1998 та 2002 рр. обирався депутатом Харківської обласної ради. З 2006 р. по 2007 р – народний депутат України V скликання. У 2008–2010 рр. – ректор Академії управління Міністерства внутрішніх справ. У 2010 р. обраний народним депутатом України VI скликання, одночасно – голова Наглядової ради Академії управління МВС. У 2010 р. – народний депутат України VI скликання, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. З 2012 по 2015 рр. – ректор Харківського національного університету внутрішніх справ. З 2015 р. – професор кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративно-правові засади управлінської діяльності Державної автомобільної інспекції України щодо забезпечення безпеки дорожнього руху» (спеціальність 12.00.07). У 2009 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 2009 р., професора – у 2016 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Основні напрями наукової діяльності – адміністративно-правове забезпечення правоохоронної діяльності, адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ, взаємодія підрозділів органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, правове забезпечення правоохоронної діяльності. Опублікував понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Довідник працівників міліції: у 2 кн.» (у співавт., 2003), «Захист прав і свобод людини і громадянина в діяльності ОВС» (2008), «Адміністративна діяльність ОВС: підручник» (у співавт., 2009), «Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ: монографія» (2009), «Проведення профілактичних заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму: навчальний посібник» (у співавт., 2009), «Організаційні правові засади юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ: монографія» (2009), «Правнича лінгвістика: навчальний посібник» (у співавт., 2010), «Класифікація та особливості застосування спеціальних засобів, що знаходяться на озброєнні в ОВС: навчально-практичний посібник» (у співавт., 2010), «Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник» (у співавт., 2012), «Оперативно-розшукова діяльність: Загальна частина: підручник» (у співавт., 2012), «Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс: підручник» (у співавт., 2013), «Протидія злочинам у сфері земельних відносин» «Законотворчість і законодавчий процес в Україні: монографія» (у співавт., 2014), «Наукові та організаційно-правові засади протидії підрозділами карного розшуку обігу майна, одержаного злочинним шляхом» монографія (у співавт., 2014), «Теоретично прикладні засади протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності у районі проведення антитерористичної операції: монографія» (у співавт., 2015), «Правозастосовна діяльність в Україні: монографія» (у співавт., 2015), «Основи оперативно розшукової діяльності: навчальний посібник» (у співавт., 2015), «Міграційне право України: підручник» (у співавт., 2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 5: «Адміністративне право» (у співавт., 2020), Т. 19: «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» (у співавт., 2020), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія» (у співавт., 2021).

Брав участь у складі робочих груп, створених за ініціативою Верховної Ради України, РНБО України та МВС України. Є автором (співавтором) таких проектів законів України як: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо попередження несанкціонованого прослуховування телефонних розмов)», «Про амністію», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо проведення оперативно-розшукової діяльності», «Про систему досудового слідства в Україні», «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення (щодо підвідомчості справ про адміністративні правопорушення на транспорті)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху».

Член редакційних колегій наукових видань «Велика українська юридична енциклопедія», «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ», «Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України», «Наше право».

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.700.01 та СРД 64.700.07 у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Голова Координаційного бюро з проблем діяльності судових та правоохоронних органів відділення кримінально-правових наук НАПрН України.

Заслужений юрист України (2001). Повний кавалер ордена «За заслуги» (2003, 2011, 2021). Відзначений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2003, 2013), Почесною грамотою Верховної Ради України (2008), Подякою МВС України (2014), багатьма відомчими нагородами та відзнаками.

Поділитися: