Дзера Олександр Васильович

Член-кореспондент НАПрН України

Відділення цивільно-правових наук

Народився 10 травня 1946 р. у с. Шапіївка Сквирського р-ну Київської області. У 1972 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1972–1973 рр. працював на посаді слідчого прокуратури Подільського р-ну м. Києва. З 1974 р. працює на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де пройшов шлях від асистента, старшого викладача, доцента до професора кафедри цивільного права (з 2001 р. по 2006 р. – завідувач кафедри цивільного права цього навчального закладу).

У 1976 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Право спільної сумісної власності за радянським законодавством» (спеціальність 12.00.03), у 1986 р. присвоєно вчене звання доцента. У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Розвиток прав власності громадян в Україні» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено в 1996 р. Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України) у 2004 р.

Основні напрями наукової діяльності: цивільне право, сімейне право. Опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Загальна теорія цивільного права» (у співавт., 1992), «Цивільне право України: у 2 кн.» (у співавт., 1995, 1996, 1999, 2002, 2004, 2007, 2011, 2014), «Сімейне право України: підручник» (у співавт., 1997, 2002, 2017), «Право власності в Україні» (у співавт., 2000), «Цивільне право України: навчальний посібник» (2002, 2004, 2005), «Непорушність права власності – гарантія стабільності та розвитку підприємницької діяльності» (2006), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2004, 2005, 2006, 2008, 2011), «Договірне право України. Загальна частина» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Цивільне право України: підручник: у 2 т.» (у співавт., 2009), «Договірне право України: навчальний посібник» (у співавт., 2009), «Практикум з цивільного права: навчальний посібник» (у співавт., 2009), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілістики» (2017), Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т. 9: «Цивільне право» (у співавт., 2023).

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, редакційних колегій наукових видань «Юридична Україна», «Приватне право», «Альманах цивілістики». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Академік Академії наук Вищої школи України (1997).

Заслужений юрист України (2009). Відзначений грамотою Верховної Ради України (2020). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2002), лауреат премії Спілки юристів України (2005).

Поділитися: