Єфремова Катерина Вікторівна

Заступник директора Науково-дослідного інституту правового забезпечення iнновацiйного розвитку НАПрН України з наукової роботи

Поділитися: