Вінтоняк Наталія Дмитрівна

Старший науковий співробітник лабораторії проблем корпоративного права відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, кандидат юридичних наук

Поділитися: