Великанова Марина Миколаївна

Т. в. о. ученого секретаря Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України

Поділитися: