Улітіна Ольга Володимирівна

Вчений секретар Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, заступник голови Ради молодих вчених НАПрН України, кандидат юридичних наук

Поділитися: