Політанський В'ячеслав Станіславович

Начальник Відділу науково-організаційного забезпечення діяльності президії, відділень та наукових установ НАПрН України, кандидат юридичних наук

Поділитися: