Петришин Олег Олександрович

Учений секретар Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник

Поділитися: