Махінчук Віталій Миколайович

Заступник директора Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України з наукової роботи

Поділитися: