Кочин Володимир Володимирович

Провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права, голова Ради молодих вчених Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник

Поділитися: