Калініна Аліна Владиславівна

Старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, заступник голови Ради молодих вчених Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук

Поділитися: