Гиляка Олег Сергійович

Начальник Управління стратегічного розвитку НАПрН України, голова Ради молодих вчених НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник

Поділитися: